ขอเลื่อนการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยม่อนจอง ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยม่อนจอง ตามประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป้อมก๋อย ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเข้าศึกษาธรรมชาติ บริเวณส้นทางศึกษาธรรมชาติตอยม่อนจอง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีกำหนดให้เปิดเส้นทางในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขอประกาศเลื่อนการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยม่อนจอง ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้ถนนลื่น อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้ เหตุผลความจำเป็นในการประกาศเส้นทางเป็นไปตามข้อของประกาศดังกล่าวดังข้างต้น และหากเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง สามารถเปิดให้ใช้เส้นทางได้โดยปลอดภัยเมื่อใด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

และจะเผยแพร่ประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ เพจชื่อ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 2 ที่ ตุลาคม พ.ศ. 2563 (นายดิสสกุล ธรรมสานุกุล) นักวิชาการป้าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย

สนับสนุนโดย ufabet

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.